Loga Funduszy Europejskch, Rzeczypospolitej Polskiej i Warmii i Mazur

Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Korsze, ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach, ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 9.1 Aktywna Integracja

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie (PDF, 509 kB)