Przyjmowanie interesantów:

Poniedziałek od 8.00 do 16.00
Wtorek - Piątek od 7.00 do 15.00
Tel. 89 754 15 64
Tel. 89 754 00 04 (sekretariat Ośrodka)
Fax: 89 754 11 88

W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego odbywa się:

 1. wydawanie i przyjmowanie wniosków na:
  • zasiłek rodzinny
  • zasiłek pielęgnacyjny
  • świadczenie pielęgnacyjne
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
  • zasiłek dla opiekuna
  • fundusz alimentacyjny
  • świadczenia wychowawcze (500+)
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
  • świadczenie rodzicielskie
  • jednorazowe świadczenie "Dobry start "
 2. wydawanie zaświadczeń (wyłącznie osobom uprawnionym do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)
 3. udzielanie informacji w ww. zakresie
 4. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych