Świadczenia Rodzinne informacje

Przyjmowanie interesantów:

Poniedziałek od 8.00 do 16.00
Wtorek - Piątek od 7.00 do 15.00
Tel. 89 754 15 64
Tel. 89 754 00 04 (sekretariat Ośrodka)
Fax: 89 754 11 88

W pokoju Świadczeń Rodzinnych odbywa się:

 1. wydawanie i przyjmowanie wniosków na:
  • zasiłki rodzinne
  • zasiłki pielęgnacyjne
  • świadczenia pielęgnacyjne
  • fundusz alimentacyjny
 2. wydawanie zaświadczeń (wyłącznie osobom uprawnionym do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)
 3. udzielanie informacji w ww. zakresie
 4. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych