Dyrektor Ośrodka

Artur Romanowski

tel. 89 754-00-04 (sekretariat), pok. 4

 

Dział Administracji i Obsługi

Jowita Górska
inspektor

tel. 89 754-00-04, pok. 4

 

Dział Finansowo - Księgowy

Małgorzata Just
główny księgowy

tel. 89 754-17-45, pok. 8

Monika Grala
księgowy

tel. 89 754-01-29, pok. 7

 

Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej

Anna Mierzwińska
pracownik socjalny

Monika Minksztyn
starszy specjalista pracy socjalnej

tel. 89 754-18-12, pok. 1

 

Agnieszka Borowska
specjalista pracy socjalnej

Aneta Dobrzyńska
aspirant pracy socjalnej

tel. 89 754-10-23, pok. 2

 

Justyna Żarnowska
pracownik socjalny

Natalia Ligęza
pracownik socjalny

tel. 89 754-10-22, pok. 3

 

Katarzyna Dzik
zastępca dyrektora, starszy specjalista pracy socjalnej

tel. 89 754-17-47, pok. 6

 

Anna Wielgosz
asystent rodziny

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Monika Juchniewicz
inspektor

Anna Makuła
inspektor

Katarzyna Kierwicz
inspektor

tel. 89 754-15-64, pok. 9

 

Klub Integracji Społecznej / Informatyk

Tomasz Podlaszuk
inspektor

tel. 89 754-04-04, pok. 9