Loga Funduszy Europejskch, Rzeczypospolitej Polskiej i Warmii i Mazur

W związku z ogłoszeniem z dnia 10.07.2023r. o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 o nr FEWM.09.01-IZ.00-001/23, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach informuje, że dokonał wyboru następującego partnera:

1. Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska

Na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta.