logo z napisem - stypednia szkolne

Informacja o decyzjach na rok szkolny 2022/2023

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Korszach informuje o możliwości odbioru decyzji na Stypendia Szkolne.

Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki należy składać do dnia 10 grudnia 2022r

Informacja o dokumentach

Dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z celami edukacyjnymi powinny obejmować okres od 1 lipca 2022 r. i być wystawione imiennie na wnioskodawcę lub ucznia. Prosimy również, aby wszystkie dokumenty wskazywały jednoznacznie, że dokonany zakup jest związany z procesem nauczania (np. materiały edukacyjne, odzież i obuwie sportowe, materiały i sprzęt do nauki zdalnej etc.). W przypadku gdy nazwa artykułu na to nie wskazuje, należy zwrócić uwagę, aby faktura zawierała uwagi/dopiski sprzedawcy/sklepu doprecyzowujące rodzaj zakupionej rzeczy. Wszystkie dokumenty muszą być dodatkowo opisane przez wnioskodawcę informacją, którego ucznia dotyczą poniesione wydatki.