„Czyste Powietrze” to program, którego celem jest dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. 

„Ciepłe Mieszkanie" to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie ww. programach wymagane jest zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego za rok 2022

Aby uzyskać takie zaświadczenie należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach (pok. 9)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (PDF)