Wykaz podmiotów świadczących usługi społeczne na rzecz: osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, rodzin, osób z zaburzeniami psychicznymi i w kryzysie psychicznym, osób w kryzysie bezdomności oraz w obszarze pieczy zastępczej. na rzecz mieszkańców powiatu kętrzyńskiego.

Gmina Barciany

Typ Nazwa Adres Kontakt Podmiot prowadzący
Mieszkania treningowe         
Klub Integracji Społecznej        

Gmina Kętrzyn

Typ Nazwa Adres Kontakt Podmiot prowadzący
Mieszkania wspomagane        
Mieszkania treningowe         
Środowiskowy Dom Samopomocy        
Klub Integracji Społecznej        
Klub Integracji Społecznej        

Gmina Korsze

Typ Nazwa Adres Kontakt Podmiot prowadzący
Mieszkania wspomagane        
Klub Integracji Społecznej        

Gmina Reszel

Typ Nazwa Adres Kontakt Podmiot prowadzący
Środowiskowy Dom Samopomocy        
Klub Integracji Społecznej        
Kluby samopomocy        

Gmina Srokowo

Typ Nazwa Adres Kontakt Podmiot prowadzący
Klub Integracji Społecznej