WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH, OKRESOWYCH I CELOWYCH W ROKU 2024

ZASIŁKI STAŁE, ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE
PRZELEWY
PRZEKAZY POCZTOWE
23 STYCZEŃ 2024 25 STYCZEŃ 2024
23 LUTY 2024 26 LUTY 2024
22 MARZEC 2024 26 MARZEC 2024
23 KWIECIEŃ 2024 25 KWIECIEŃ 2024
23 MAJ 2024 24 MAJ 2024
24 CZERWIEC 2024 25 CZERWIEC 2024
24 LIPIEC 2024 26 LIPIEC 2024
26 SIERPIEŃ 2024 27 SIERPIEŃ 2024
24 WRZESIEŃ 2024 25 WRZESIEŃ 2024
24 PAŹDZIERNIK 2024 25 PAŹDZIERNIK 2024
25 LISTOPAD 2024 26 LISTOPAD 2024
20 GRUDZIEŃ 2024 20 GRUDZIEŃ 2024