Wypłata świadczeń 2019

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, PIELĘGNACYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W ROKU 2019

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ŚWIADCZENIA RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
PRZELEWY A-Ż
GOTÓWKA A-Ł
GOTÓWKA M- Ż
11 STYCZEŃ 14 STYCZEŃ 15 STYCZEŃ
11 LUTY 12 LUTY 13 LUTY
11 MARZEC 12 MARZEC 13 MARZEC
11 KWIECIEŃ 12 KWIECIEŃ 15 KWIECIEŃ
13 MAJ 14 MAJ 15 MAJ
11 CZERWIEC 12 CZERWIEC 13 CZERWIEC
11 LIPIEC 12 LIPIEC 15 LIPIEC
12 SIERPIEŃ 13 SIERPIEŃ 14 SIERPIEŃ
11 WRZESIEŃ 12 WRZESIEŃ 13 WRZESIEŃ
 11 PAŹDZIERNIK 14 PAŹDZIERNIK 15 PAŹDZIERNIK
12 LISTOPAD 13 LISTOPAD 14 LISTOPAD
10 GRUDZIEŃ 11 GRUDZIEŃ 12 GRUDZIEŃ