Wypłata zasiłków 2019

WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH, OKRESOWYCH I CELOWYCH W ROKU 2019

ZASIŁKI STAŁE, ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE
Przelewy na konta Gotówka A-H Gotówka I-M Gotówka N-Ż
21 STYCZEŃ 22 STYCZEŃ 23 STYCZEŃ 24 STYCZEŃ
20 LUTY 21 LUTY 22 LUTY 25 LUTY
20 MARZEC 21 MARZEC 22 MARZEC 25 MARZEC
19 KWIECIEŃ 23 KWIECIEŃ 24 KWIECIEŃ 25 KWIECIEŃ
21 MAJ 22 MAJ 23 MAJ 24 MAJ
19 CZERWIEC 21 CZERWIEC 24 CZERWIEC 25 CZERWIEC
22 LIPIEC 23 LIPIEC 24 LIPIEC 25 LIPIEC
20 SIERPIEŃ 21 SIERPIEŃ 22 SIERPIEŃ 23 SIERPIEŃ
19 WRZESIEŃ 20 WRZESIEŃ 23 WRZESIEŃ 24 WRZESIEŃ
22 PAŹDZIERNIK 23 PAŹDZIERNIK 24 PAŹDZIERNIK 25 PAŹDZIERNIK
20 LISTOPAD 21 LISTOPAD 22 LISTOPAD 25 LISTOPAD
16 GRUDZIEŃ 17 GRUDZIEŃ 18 GRUDZIEŃ 19 GRUDZIEŃ