Ogłoszenie

W miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach prowadzone są zapisy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu.

Świadczone usługi będą obejmowały:

  • zapewnienie niezbędnej opieki
  • treningi funkcjonowania w codziennym życiu
  • treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
  • treningi umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych)
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
  • terapię ruchową (zajęcia sportowe, turystykę i rekreację)

Informacji o możliwości korzystania z ww. placówki udziela Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu, ul. Podzamcze 1, tel 882-134-224 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach, ul. Mickiewicza 13, tel. 89-754-00-04